Topic: Translated:
x
x
Apostolate
das Apostolat n, Noun
  1. apostolate
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions