Topic: Translated:
x
x
конфигурация склона
Declination die Böschungskonfiguration f, Noun
Böschungskonfiguration / Böschungskonfigurationen
  1. геометрия профиля наклонной стенки ж.р.
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions