Topic: Translated:
x
x
чистить
Conjugation blänken , Verb
blänken / blänkte / blänkt / geblänkt
  1.    чистить
  2.    чищенный
  3.    полировать
  4. more 
  5. отполированный
  6. отполировать
  7. hide
Declination die Blänke f, Noun
Blänke / Blänken
  1.    прогалина ж.р.
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions