Topic: Translated:
x
x
ловить на блесну
Conjugation blänkern , Verb
blänkern / blänkerte / blänkert / geblänkert
  1. ловить на блесну
  2. ловимый на блесну
  3. hide
Declination das Blänkern n, Noun
Blänkern / -
  1. лов на блесну м.р.
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions