Topic: Translated:
x
x
блеять
Conjugation    blöken , Verb
blöken / blökte / blökt / geblökt
  1.    блеять
  2.    мычать
  3. hide

Phrases

Contexts

Definitions