Topic: Translated:
x
x
код с распознаванием ошибки
Declination fehlerentdeckender Kode m, Noun
fehlerentdeckender Kode / fehlerentdeckende Kodes
  1. код с распознаванием ошибки м.р.
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions