Topic: Translated:
x
x
реагент fenton
fenton's reagent Noun
fenton's reagent / fenton's reagents
  1. система "перекись водорода-ион двухвалентного железа" ж.р. (Chemistry)
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions