Topic: Translated:
x
x
система обособления листа
Declination das Bogenvereinzelungssystem n, Noun
Bogenvereinzelungssystem / Bogenvereinzelungssysteme
  1. система отделения листа от стапеля ж.р. (Publishing)
  2. hide

Phrases

Contexts

Definitions